Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen die worden gedaan in de webshop voor particulieren van Studio Femme Home. Middels het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van Studio Femme Home, lees ze daarom goed voor het plaatsen van een bestelling. De Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Wijzigingen die zijn gedaan na het plaatsen van een bestelling zijn uiteraard niet van toepassing op deze bestelling, tenzij de wet anders bepaalt. Bij vragen kan contact worden opgenomen via [email protected].
KvK: 87614308
Postadres: Kapzolder 15, 8071 MP Nunspeet

 

Bestellen

Bestellingen worden doorgaans binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling verzonden. Wij streven ernaar de informatie op de website up-to-date te houden, maar desondanks kan het voorkomen dat een product niet meer voorradig blijkt te zijn. In dat geval wordt de klant zo snel mogelijk geïnformeerd en wordt het aankoopbedrag retour gestort. Wanneer een bestelling niet binnen twee weken wordt verzonden, heeft de klant het recht de bestelling te annuleren.Wij behouden ons het recht voor om een bestelling (deels) te weigeren of annuleren, bijvoorbeeld wanneer bestelde producten niet voorradig blijken of bij vermoeden van misbruik (bijv. bij twijfelachtige creditcardbetalingen of veelvoudig retourneren).

 

Prijzen en betaling

Alle prijzen die getoond worden in de webshop zijn inclusief BTW. Fouten voorbehouden. Betalingen gaan via iDeal. De bestelling wordt verzonden nadat de betaling is ontvangen.De klant is verantwoordelijk voor het juist aanleveren van correcte naam- en adresgegevens ten behoeve van het laten bezorgen van de bestelling. Eventuele risico’s en/of extra kosten die voortvloeien uit verkeerde of onvolledige adressering komen voor rekening van de klant.
Persoonlijke kortingscodes mogen niet worden verstrekt aan derden en kunnen dus niet gebruikt worden door derden.

 

Bezorging

Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Bestellingen worden doorgaans binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling verzonden en overschrijdt nooit meer dan twee weken, tenzij er sprake is van overmacht. Studio Femme Home kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen bij de bezorgdienst of douane. Pre-orders zijn een uitzondering en kunnen een langere levertijd hebben dan de algemene levertijd. Dit staat duidelijk bij het artikel.

 

Overdracht van eigendom

Het eigendom van de goederen wordt pas overgedragen nadat alle (betaal)verplichtingen van de klant zijn voldaan. Overdracht van eigendom en verantwoordelijkheid voor de goederen vindt plaats op het moment dat de goederen worden afgeleverd.

 

Retourneren

Consumenten hebben het recht om, zonder opgaaf van reden, hun bestelling te annuleren of retourneren (herroepen) binnen 14 dagen, gerekend vanaf de dag van levering. De consument moet zijn/haar wens tot retournering te kennen geven via [email protected] en de retour-instructies van Studio Femme Home opvolgen. Retouren die niet binnen 14 dagen zijn teruggestuurd, mogen worden geweigerd. Indien de consument onze retourinstructies niet wenst te volgen, dan is het herroepen van de volledige order ook mogelijk door het afgeven van een ondubbelzinnige verklaring (middels modelformulier voor herroeping), waarin de consument te kennen geeft gebruiken te willen maken van het herroepingsrecht.
Goederen moeten ongebruikt, ongewassen, onbeschadigd en met aangehechte labels worden geretourneerd. Als geretourneerde goederen toch schade of gebruikssporen bevatten, dan behouden wij ons het recht om waardevermindering in rekening te brengen op het te retourneren aankoopbedrag.
De consument is verantwoordelijk voor de retourzending van de goederen en de risico’s en kosten hiervoor. Als de retourinstructies van Studio Femme Home worden opgevolgd zal het aankoopbedrag normaliter binnen 7 werkdagen (doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen) na ontvangst van de geretourneerde goederen worden teruggestort middels dezelfde methode(s) waarmee de betreffende bestelling werd betaald.

 

Vragen, klachten en garantie

Bij vragen of klachten kan contact worden opgenomen met [email protected]. Wij streven ernaar deze binnen 1-3 werkdagen te beantwoorden. Defecten aan artikelen dienen zo spoedig mogelijk na ontvangst (maar uiterlijk 5 kalenderdagen) te worden gemeld via [email protected], indien mogelijk met foto’s van het defect. Een defect artikel zal dan worden geruild of retour genomen.
studio femme home biedt 12 maanden garantie op de kwaliteit van artikelen. de garantie is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal veroorzaakt bij normaal gebruik. onder normaal gebruik wordt verstaan dat artikelen worden gebruikt waarvoor ze zijn bedacht.  buiten de garantie vallen gebreken die optreden als gevolg van: niet inachtneming door de klant onderhoudsvoorschriften dan wel ander dat het voorziene normale gebruik en normale slijtage

 

Privacy

Studio Femme Home hecht waarde aan de privacy van haar klanten en bezoekers en draagt grote zorg om deze privacy te waarborgen. Informatie over klanten wordt niet gedeeld met derden, tenzij dit nodig is voor het correct afhandelen van de bestelling. Op de website worden cookies gebruikt en informatie ten behoeve van statistieken opgeslagen over het algemene bezoekersgedrag, welke worden gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden niet gebruikt om ze te herleiden naar individuele personen.Studio Femme Home maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Studio Femme Home gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Overmacht

Als Studio Femme Home haar afspraken niet kan nakomen in verband met overmacht, zoals door weersomstandigheden, natuurrampen, etcetera, dan kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

 

Copyright

Alle informatie en beeldmateriaal op de website van Studio Femme Home wordt beschermd door copyrights. Geen van deze gegevens of beelden mogen zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt, gedeeld, gereproduceerd of gekopieerd. Alle rechten, inclusief copyrights, blijven bij Studio Femme Home. Alle gebruik van tekst en beeld anders dan voor persoonlijk gebruik is niet toegestaan.

 

Acceptatie van de Algemene Voorwaarden

Door een bestelling te plaatsen bij Studio Femme Home gaat de consument akkoord met de Algemene Voorwaarden en geeft aan kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden.